BA’SSAREUS (Bassareus) е тракийско прозвище на Дионис, което, според гръцките обяснения, произлиза от басара (bassara) или басарис (bassaris) – дългата роба, която самото божество и Менадите (Maenads) са носили в Тракия, откъдето идват и честите именувания на Менадите – Басари (Bassarae) или Басариди (Bassarides). Името на тази дреха също изглежда свързанос басарис (bassaris) – лисица, вероятно защото се е правила от лисичи кожи. Причината за това може би е било привличането на животното към гроздето, причинявайки загуби на лозарите. Счита се за възможно Басареус да е божеството, пазещо лозята от вредители.

 

Други свързват името Басареус с дума на иврит, според която значението му би било същото като на гръцкото protrugês – предшественик на гроздобера. Върху някои от съдовете, открити в Южна Италия, Дионис е представен с дълга дреха, която често е смятана за тракийска басара.

Името Басареус се свързва с гръцкото (Kissos), означаващо едновременно „къща на гроздето“, „събирачът/повелителят на гроздобера“ и „обкръжаващият със стена“. Последното го идентифицира с египетското божество Озирис, „силният господар на сградите“, и с асирийският Белос, „който огражда Вавилон със стена“.

Една от теориите гласи, че Дионис е смеска между три божества:

  • Sabazius (sah-BAY-zee-us) от Phrygia
  • Zagreus (ZAA-groos) от Крит
  • Bassareus (buh-SAYR-ee-us) от Лидия

Възможно е множеството истории за Дионис да рефлектират на различните му произходи.

Връзката му с лидийското божество се дължи на спечелените от Дионис битки по време на пътешествията му. Басареус е бил войнствен, с много завоевания в района на Лидия, което води до извода, че може да е предхождал победите на Дионис.

Целта ни е да произведем вино, в което са вложени уважението към предците ни, познанията на модерната наука и желанието да предоставим на потребителите ни напитка, караща сетивата да трепнат. За да постигнем това се отнасяме безкомпромисно към качеството на всяко едно зрънце грозде, на което предстои да измине дългият и труден път на виното.

Източници:

1 2 3 4 5 6